+420 774 673 600 recepce@masrette.cz

Emoční harmonizace

Trápí tě tvé emoce? Dosáhni emoční harmonie a rovnováhy. Pojď se naučit zpracovat své emoce tak, aby tě už více netrápily. Osvoboď se od neustále opakujících se vzorců emočních reakcí a chování. 

Každý z nás se ve svém životě potýká s emocemi. Ty příjemné nám nevadí, ani si jich nevšimneme. Zato ty špatné nás dokáží pěkně potrápit a často k nám přicházejí opakovaně, dokud se je nenaučíme identifikovat a změnit. Emoce, která někde vznikla, a negativním způsobem zatěžuje náš život, se zahnízdila v našem těle. Ač si to neuvědomujeme, v různých obdobích a částech našeho života vkládáme do našeho podvědomí tzv. „zaklínadla či posthypnotické příkazy“, na které naše psychika a tělo reagují. Naše rané zkušenosti a zážitky často vytváří spouštěče, díky kterým v opakovaných situacích reagujeme stále stejně i když nechceme nebo to není konstruktivní a uzavíráme soudy: „Už nikdy se nechci zamilovat. Už nikdy nechci a doplňte cokoli.“ Rozpoznáním a pochopením povahy těchto spouštěčů a soudů se tato emoce mění a náš přístup k ní. Změna zevnitř se projevuje navenek a naše okolí na to nevědomě reaguje. Změnou podvědomých návyků, „zaklínadel“ a vnitřních rozhodnutí a spouštěčů jsme schopni měnit svůj život. To, jaké máme vědomí o sobě samém a vnějším světě jsou ukazatelé, jež vytvářejí naši realitu.

JAK EMOČNÍ HARMONIZACE PRACUJE:

Cílem je zharmonizovat, ať už stav, emoci, chování či událost, která nás zatěžuje. Pomoci dosáhnout emoční harmonie a rovnováhy. Pracuje se spouštěči a příčinami, které vyvolávají neustále opakující se emoční reakce na úrovni těla, duše, či mysli. Vyřešením a harmonizací spouštěče a příčiny u jedince dochází k vnitřní harmonii a souladu. Dříve aktivní spouštěč se stává pak neaktivním. To znamená člověk, který dříve jednal na určitou situaci emocionálně má nyní jiný náhled, jiný vhled a emočně je tato událost, situace, vjem či prožitek na danou věc, místo či osobu změněna. Nezatěžuje a působí harmoničtěji na jeho další prožívání.

CO POMÁHÁ VYŘEŠIT:

Emoční harmonizace pomáhá vyřešit problémy na úrovni emocí, psychiky, na úrovni traumatických zážitků, stresových reakcí, stresu, neklidu, vázané emoce na různé osoby, místa či situace. Pomáhá zpracovat emoce hněvu, smutku, lítosti, deprese či apatie, a uvádět vnitřní svět do souladu, kde se jedinec cítí celistvý, mající možnost nadhledu nad svými emocemi s možností je sám regulovat. Jedinec již není v zajetí svých emocí, získává nadhled a možnost s emocemi nakládat dle svého uvážení.

JAK SETKÁNÍ PROBÍHÁ:

Setkání probíhá v příjemné a přátelské atmosféře, kde si nejprve popovídáme o tom, co vás trápí a co chcete změnit. Pak postupnými kroky pracujeme s vašim tématem tak, aby došlo k jeho vyřešení a harmonizaci. V emoční harmonizaci Vás provádím různými způsoby a technikami, jež si Vaše situace či momentální stav žádá, tak aby byl uchopen celostně a v plné hloubce jež potřebuje.

Cena

  •  60min 1000,-Kč
  •  90min 1500,-Kč

 

Masérky poskytující tuto masáž

Simona

Simona

Masérka