+420 774 673 600 recepce@masrette.cz

Zpracování osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUČENÍ O PRÁVECH PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poučení o právech dle zákona č. 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen jako „ZOOÚ“)
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním Mých osobních údajů, a to podle ustanovení § 12 a 21 ZOOÚ. Jsem též seznámen/a se skutečností, že tyto normy mají být účinné od 25. května 2018.

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Masrette masáže s r. o., sídlem Františka Lýska 1599/6, Ostrava-Bělský les, 700 30, IČO: 05101093, dbá na ochranu osobních údajů, které nám poskytujete v souvislosti s objednávkou na adrese https://www.masrette.cz nebo prostřednictvím jiného způsobu (telefonicky, e-mailem). Osobní údaje zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o přehled evidovaných osobních údajích, jejich aktualizaci, opravu či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu zaškrtnutím polička ,,Souhlasím se zpracováním osobních údajů”. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracováním Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adresu sídla společnosti, na provozní adrese U Hrůbků 2997/154, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30 nebo na pověřenou osobu na e-mailové adrese masrette@gmail.com

ZABEZPEČNÍ VAŠICH OSOBNÍCH DAT

Masrette masáže s r. o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická, organizační a další opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na rizikovost jejich zneužití či jiného zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, má přístup pouze správce stránek a zaměstnanci firmy. Máte právo na vyžádání prohlášení, že Vaše osobní údaje dále neposkytují jiným společnostem, nezneužívají je pro své vlastní účely ani neprodávají. Žádným dalším subjektům je nepředáváme bez Vašeho souhlasu, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

PRÁVO NA INFORMACE

Vaším právem je požádat Masrette masáže s r. o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě 14 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 30 dnů, v tomto případě Vás včas a řádně informujeme. V případě žádosti o osobní údaje potřebujeme prokázání dostatečné identifikace Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.)

AKTUALIZACE ÚDAJŮ, PRÁVO NA OPRAVU

V důsledku průběžných změn osobních údajů (například příjmení, změna e-mailové adresy nebo telefonního čísla) budeme rádi, pokud nás o změně informujete, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že jsou naše údaje neaktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

PRÁVO NA VÝMAZ

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoliv odvolat a údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů.

KAM SE MŮŽETE OBRÁTIT

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na pověřenou osobu na e-mailové adrese masrette@gmail.com, na sídlo naší společnosti Masrette masáže s.r.o., Podolská 103/126, 147 00 Praha 4 nebo na provozní adresu U Hrůbků 2997/154, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30.

SOUBORY COOKIE

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek. Pokud nechcete sdílet tyto informace, můžete ve svém prohlížeči sběr cookies zakázat.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že učiníte objednávku na https://www.masrette.cz, jehož provozovatelem je Masrette masáže s.r.o., e-mailovou, telefonickou objednávku nebo objednávkou skrze objednávkový systém na webu https://www.masrette.cz, kde Vás požádáme o sdělení e-mailu pro účely vyřízení objednávky a pro účely přímého marketingu, budeme kromě údajů o objednaném zboží nebo službách zpracovávat také Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění objednávky. Evidované osobní údaje: E-mail, jméno, příjmení, telefonní číslo.

Účel zpracování těchto osobních údajů je zpracování objednávky. Zpracování e-mailu je s Vaším souhlasem zpracován také za účelem zaslání informace o průběhu objednávky či důležitých informací.